dimecres, 28 de desembre de 2011

Conclusions de GITIC

Finalment última entrada, per concloure tots els aspectes tractats en  aquesta assignatura. Com heu pogut observar, ha sigut una assignatura basada en l'aplicació de les noves tecnologies a les aules. Personalment, he trobat l'assignatura molt interessant en tots els aspectes, he aprés coses noves  i nous programes que potser abans no hagués conegut. 

M'agradaria anima a tot futur mestra o a qualsevol educador a que fessin servir les noves tecnologies a l'aula. Com estudiant d'educació primària, he pogut arribar aprendre coses realment interessants, i penso, que he fet tard alhora de conèixer-les. Potser, hagués sigut millor conèixer-les quan estava a l'escola, hauria experimentat amb noves coses i a lo millor les meves eines de treball haguessin canviat. 

Per concloure, afegiria que tot mestra ha de ser conscient del món en el que està. És a dir, que  tota mestra a d'obrir els ull i adonar-se'n que esta al segle XXI, que les tecnologies estan en un camp d'evolució, i que cada vegada més els alumnes aprenen més ràpid sobre aquest camp. Per tant, si un mestra, no sap tot el necessari sobre les tecnologies, no podrà ensenyar-les i per tant serà un mestra tradicional. I en aquest aspecte, haurien de canviar i ser persones de la Nova Escola. 

Per acabar les entrades, m'agradaria que ús miréssiu més atentament, l'entrada realitzada sobre el Google Chrome, degut a que, és un navegador que porta més avantatges que els que teniem anteriorment. I el del Prezi, perquè és una de les eines de treball que he conegut aquest semestre i m'ha agradat molt. L'he trobat interessant, nova i m'ha agradat experimentar per mi sola. Penso, que és una manera d'entrar en el món de les tecnologies dins les aules. En general, preferiria que ús miréssiu tot el bloc, penso que tothom pot aprendre noves coses. 

dimarts, 27 de desembre de 2011

Conclusions de COED

Finalment, l'assignatura de COED ja s'acaba. Després, d'estar molts mesos treballant la Comunicació, ja sigui en l'àmbit Oral, Escrit o Digital. He aprés moltes coses noves, com ara a tenir una bona organització, i alhora fer una bona preparació d'un discurs. He aprés a analitzar anuncis, hi ha distingir les diferències de cada canal. 

Per concloure l'assignatura, hem creat unes entrades, que s'han anat pujant al llarg dels dies que les anàvem fent. Aquestes petites entrades, són més o menys un recull de tot el que hem anat treballant a l'aula. 

Al acabar aquesta assignatura, recomanaria sobretot a tota persona que estigui interessada a millorar el llenguatge i la manera de comunicar-se davant d'un públic, que és llegeixi el llibre de com parlar bé en públic. I com a futura mestra, m'agradaria que tota persona que és lleguis el meu bloc, tingues en compte, les habilitats per fer que els seus alumnes els reforcin. 

Per tancar el bloc de COED, destaco dues entrades que m'agradaria que observéssiu, a part de les dues entrades que he esmentat abans. Una d'elles, és la del "Poema", degut a que va ser una de les presentacions més maques que vaig fer a la carrera. I l'altre que m'agradaria que observéssiu, és la de l'exposició "Qui ets, tú?", ja que va ser una gran exposició en l'aula de Blanquerna i molts dels meus companys van tenir molt mèrit en les seves presentacions. 
Val més parlar bé, que parlar més del compte. Vull dir, que m'agradaria que poc a poc la gent estimes més la seva llengua i la fes seva. 

diumenge, 25 de desembre de 2011

Unesco i Ieste

Què és la UNESCO?

La UNESCO, és  L'organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. Va ser establerta per les Nacions Unides el 1946, per promoure la col·laboració internacional de l'educació, ciència, cultura i comunicació.

Els projectes patrocinats per la UNESCO, inclouen projectes científics internacionals, programes d'alfabetització, d'ensenyament tècnic o de formació de mestres, projectes històrics i culturals regionals. Fomenten la cooperació internacional per preservar el patrimoni cultural i natural mundial, i promoció dels drets humans. 

Què és la ISTE? 


La ISTE, són les sigles de l'indicador sintètic de Turisme d'Exceltur. Índex compost per una sèrie de variables que reflecteixen la dinàmica turística espanyola. Té com a objectiu, donar informació sobre el creixement real del turisme espanyol amb una periodicitat trimestral, de manera que pugui servir de referència per comparar la dinàmica turística, amb l'evolució del PIB i de la resta d'indicadors d'altres sectors d'activitats i d'altres països. 

Ara que ja sabeu que signifiquen aquestes dues paraules, m'agradaria informar-vos, que diversos documents, marquen les directius sobre quines haurien de ser les competències de les TIC dels docents. Entre aquests, i per la seva rellevància i actualitat és podrien destacar dos: per una banda la UNESCO i per altra la ISTE. 

En aquesta presentació que ús he adjuntat en aquesta entrada, és una recollida de les normes de la UNESCO i de la ISTE, respecte les competències digitals especifiques del mestre en relació a la tecnologia. 

Opinió:

Per concloure l'entrada, M'agradaria remarcar, que un mestre ha de ser conscient que el temps avançar, i que cada vegada més, els alumnes aprenen i tenen més habilitats tecnològiques. Per tant, crec que els mestres han de conèixer bé aquestes tecnologies i buscar la manera de treure profit de cada una d'elles. I fer que les classes siguin dinàmiques i interessants, però amb les tecnologies adequades. 

És a dir, un mestre ha de ser conscient de les tecnologies que hi ha, per tal de poder ensenyar correctament. 


Si voleu més informació ús deixo recursos:
dimarts, 20 de desembre de 2011

Metàfores

Hi ha diversos autors que han fet propostes de categorització de l'ús de l'ordinador en els entorns educatius. Entre aquests autors, podríem citar a Charles Crook. Aquest, planteja quatre models d'ús i els formula en forma de metàfores. A través d'aquestes metàfores, s'explica com la tecnologia ens pot ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció del paper que ha de jugar l'ordinador. Aquest models serien:
Tot seguit, relacionaré un programa dels que he parlat en aquest bloc amb dues metàfores , perquè pugueu veure, en que és basen aquests models. Tot i això, ús he afegit el blink de cada una perquè pugueu estar més documentats e informats. 


He escollit la metàfora de la caixa d'eines, m'ha semblat molt interessant considera l'ordinador com a eina de treball. Aquesta metàfora, significa que l'ordinador ens proporciona molts instruments per tirar endavant una feina, però, és molt més senzill i més ràpid fer-ho a ordinador que a mà. Perquè quan treballem a mà, necessitem a l'abast moltes eines. En canvi amb l'ordinador ho tens tot a l'abast amb un simple botó. 
Word, per exemple, seria un dels programes que compleix aquesta relació. Amb aquest programa, no estem substituint el llapis o els pinzell, però els editors gràfics poden oferir noves possibilitats expressives, i fomentar una actitud de revisió i correccions actives. També trobaríem el Scratch com a caixa d'eines, perquè, en tot moment ens deixa modificar els dibuixos, ens permet classificar i crear noves coses des d'un mateix programa.


El scratch, també el podem relacionar amb la metàfora de construcció. Ja que l'objectiu, d'aquest programa és construir històries, jocs educatius, i jocs entre d'altres. I com molt bé, indica la comparació: l'ordinador com a alumne. L'ordinador, serveix per indicar tot allò que l'usuari vol construir, crear, modificar, etc. 


Opinió:


Totes les comparacions són importants, i sempre portaran un creixement en aquest aspecte. Sempre i quan, és faci un bon ús de les tecnologies. diumenge, 18 de desembre de 2011

Educat 2.0

L'educat 2.0, és el programa que agrupa les actuacions per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. A més a més, compatibilitza els llibres de text amb els recursos digitals. Preveu que els centres decideixin l'ús més afectiu de les tecnologies digitals en el marc del seu projecte educatiu.


Principalment, jo també faig servir programes que estarien dins d'activitats de l'educat 2.0, aquest semestre, he utilitzat programes com el Google Reader on aquest, és un instrument que dóna molts aprenentatges gràcies al recull d'informació seleccionada pel propi usuari. 


A més a més, hi ha molts llocs web amb eines 2.0 aplicades en l'àmbit educatiu. Les principals són:

  • Swiff Point Player: per inserir un botó en PP per inserir flash.
  • Flash Catcher: per capturar flaixos.
  • ATubeCatcher: captura els vídeos de YouTube també permet la seva modificació. 
Hi ha molt més llocs webs que porten a terme l'educat 2.0.


Aquí ús deixo un article que parla de la incorporació de l'educat 2.0 a les aules. 


Opinió:


Penso, que tota persona que tingui a les seves mans l'educació d'alguna persona, ha de ser conscient de totes les activitats que presenten l'educat 2.0. Per tant hauria de conèixer totes les eines i activitats que és proposen.
Com heu vist anteriorment en les meves entrades, jo tinc un pearltrees i una de les branques del meu arbre, és l'educat 2.0 ús deixo aquí perquè tinc pàgines molt interessant, i penso que també ús podran interessar a vosaltres. 


divendres, 16 de desembre de 2011

Google Site

Site, és una aplicació gratuïta de Google. Que permet crear un lloc web d'una forma senzilla, seria com editar un document. Un dels avantatges, és que els usuaris poden reunir en un sol lloc i d'una manera ràpida, informació variada com ara vídeos, calendaris, prestacions, arxius, entre d'altres. A més, permet compartir la informació amb facilitat, veure-la i editar-la per un grup de col·laboradors o amb tota la seva organització.

Característiques principals: 

  • Fàcil creació de pàgines.
  • No requereix codificació HTML.
  • Plantilles de disseny disponibles.
  • Fàcil maneig de fitxers.
  • Fàcil creació de contingut multimèdia.
  • Creació de pàgines d'empleats, projectes, etc. 

Com crear una Site? 

És tan senzill, com crear un Google Docs. Et trobaràs en las mateixes situacions, només emprant la paraula "crear", ja s'obrirà un formulari on hauràs d'escollir la plantilla, indicar quin títol vols per la teva pàgina web, etc. 

Un cop omplert el primer formulari, ja tindràs la web. Però, cada vegada que vols crear una nova pàgina, hauràs de seguir els passos i a partir d'allà aniràs formant poc a poc la teva pàgina.

Aquí ús ensenyo un exemple fet pel meu grup de treball del Bon comunicador

Opinió:

Crear una pàgina web, pot ser molt interessant i divertit. Crec que tenir una site, pot ser una manera de no deixar mai les noves tecnologies. Parlant en l'àmbit educatiu, crec que és important, ja que els nens poden fer projectes i presentacions de l'escola de forma original, és a dir, normalment a les escoles només és fan presentacions amb el Power Point, però crec, que si coneixen eines com aquestes, les seves maneres de treballar serien originals i anirien entrant i descobrint el món de la tecnologia. 

dijous, 15 de desembre de 2011

Publicació digital

A processos educatius II, ens han fet ajuntar-nos amb grups i fer un treball titulat "És un bon comunicador?".

El treball, tracta sobre un seguiment a una persona. És un treball, el qual ens el van explicar un mes abans de fer les presentacions. Aquest treball, com he dit abans consistia en fer un seguiment, aquest, s'havia de fer alguna persona que el grup consideres que fos un "Bon comunicador". En aquest treball, el que demanaven era aplicar recursos multimèdies, i a més a més, buscar la persona indicada per poder argumentar bé, el perquè el consideràvem un bon comunicador. 

Ara que ja sabeu més o menys de que tractava el treball, ús vull dir que el meu grup i jo, vàrem estar seguint durant un mes el senyor Ferran Monegal. El treball va ser molt complicat ja que primerament el grup no coneixia aquest personatge, bé tan sols el coneixia un membre del grup. A partir d'escollir Ferran Monegal, ens vàrem posar en marxa per valorar si era un bon comunicador. Nosaltres, el vàrem considerar què és un bon comunicador, perquè compleix aquests objectius.


1. Informa.
2. Entretén.
3. Convenç.
4. Motiva.
5. És creatiu.
6. És organitzat.
7. Carismàtic.
8. Natural.
9. Tranquil.
10. Directe.


Aquí ús deixo tots els estris que hem anat utilitzant per seguir-lo, a més a més, ús deixo tot el que hem anat creant per fer la nostra presentació. Finalment, dir-vos que d'aquesta manera també el podreu seguir vosaltres. BLOC I WEB

Opinió:

Per concloure l'entrada, afegiré el que m'ha semblat a mi Ferran Monegal. Personalment, el considero un bon comunicador. I com he dit, ha complert tots els objectius proposats per la teoria "de que és ser un bon comunicador". Finalment, aquest treball. Ha sigut una de les manares per aplicar molts recursos multimèdia, a més a més, és una manera per preparar una exposició oral sobre un tema que hem estat treballant al llarg d'un mes. Per acabar, cal dir que en aquesta exposició amb el meu grup vàrem aplicar grans consells que ens van donar el llibre com parlar bé en públic.