dimecres, 28 de desembre de 2011

Conclusions de GITIC

Finalment última entrada, per concloure tots els aspectes tractats en  aquesta assignatura. Com heu pogut observar, ha sigut una assignatura basada en l'aplicació de les noves tecnologies a les aules. Personalment, he trobat l'assignatura molt interessant en tots els aspectes, he aprés coses noves  i nous programes que potser abans no hagués conegut. 

M'agradaria anima a tot futur mestra o a qualsevol educador a que fessin servir les noves tecnologies a l'aula. Com estudiant d'educació primària, he pogut arribar aprendre coses realment interessants, i penso, que he fet tard alhora de conèixer-les. Potser, hagués sigut millor conèixer-les quan estava a l'escola, hauria experimentat amb noves coses i a lo millor les meves eines de treball haguessin canviat. 

Per concloure, afegiria que tot mestra ha de ser conscient del món en el que està. És a dir, que  tota mestra a d'obrir els ull i adonar-se'n que esta al segle XXI, que les tecnologies estan en un camp d'evolució, i que cada vegada més els alumnes aprenen més ràpid sobre aquest camp. Per tant, si un mestra, no sap tot el necessari sobre les tecnologies, no podrà ensenyar-les i per tant serà un mestra tradicional. I en aquest aspecte, haurien de canviar i ser persones de la Nova Escola. 

Per acabar les entrades, m'agradaria que ús miréssiu més atentament, l'entrada realitzada sobre el Google Chrome, degut a que, és un navegador que porta més avantatges que els que teniem anteriorment. I el del Prezi, perquè és una de les eines de treball que he conegut aquest semestre i m'ha agradat molt. L'he trobat interessant, nova i m'ha agradat experimentar per mi sola. Penso, que és una manera d'entrar en el món de les tecnologies dins les aules. En general, preferiria que ús miréssiu tot el bloc, penso que tothom pot aprendre noves coses. 

dimarts, 27 de desembre de 2011

Conclusions de COED

Finalment, l'assignatura de COED ja s'acaba. Després, d'estar molts mesos treballant la Comunicació, ja sigui en l'àmbit Oral, Escrit o Digital. He aprés moltes coses noves, com ara a tenir una bona organització, i alhora fer una bona preparació d'un discurs. He aprés a analitzar anuncis, hi ha distingir les diferències de cada canal. 

Per concloure l'assignatura, hem creat unes entrades, que s'han anat pujant al llarg dels dies que les anàvem fent. Aquestes petites entrades, són més o menys un recull de tot el que hem anat treballant a l'aula. 

Al acabar aquesta assignatura, recomanaria sobretot a tota persona que estigui interessada a millorar el llenguatge i la manera de comunicar-se davant d'un públic, que és llegeixi el llibre de com parlar bé en públic. I com a futura mestra, m'agradaria que tota persona que és lleguis el meu bloc, tingues en compte, les habilitats per fer que els seus alumnes els reforcin. 

Per tancar el bloc de COED, destaco dues entrades que m'agradaria que observéssiu, a part de les dues entrades que he esmentat abans. Una d'elles, és la del "Poema", degut a que va ser una de les presentacions més maques que vaig fer a la carrera. I l'altre que m'agradaria que observéssiu, és la de l'exposició "Qui ets, tú?", ja que va ser una gran exposició en l'aula de Blanquerna i molts dels meus companys van tenir molt mèrit en les seves presentacions. 
Val més parlar bé, que parlar més del compte. Vull dir, que m'agradaria que poc a poc la gent estimes més la seva llengua i la fes seva. 

diumenge, 25 de desembre de 2011

Unesco i Ieste

Què és la UNESCO?

La UNESCO, és  L'organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura. Va ser establerta per les Nacions Unides el 1946, per promoure la col·laboració internacional de l'educació, ciència, cultura i comunicació.

Els projectes patrocinats per la UNESCO, inclouen projectes científics internacionals, programes d'alfabetització, d'ensenyament tècnic o de formació de mestres, projectes històrics i culturals regionals. Fomenten la cooperació internacional per preservar el patrimoni cultural i natural mundial, i promoció dels drets humans. 

Què és la ISTE? 


La ISTE, són les sigles de l'indicador sintètic de Turisme d'Exceltur. Índex compost per una sèrie de variables que reflecteixen la dinàmica turística espanyola. Té com a objectiu, donar informació sobre el creixement real del turisme espanyol amb una periodicitat trimestral, de manera que pugui servir de referència per comparar la dinàmica turística, amb l'evolució del PIB i de la resta d'indicadors d'altres sectors d'activitats i d'altres països. 

Ara que ja sabeu que signifiquen aquestes dues paraules, m'agradaria informar-vos, que diversos documents, marquen les directius sobre quines haurien de ser les competències de les TIC dels docents. Entre aquests, i per la seva rellevància i actualitat és podrien destacar dos: per una banda la UNESCO i per altra la ISTE. 

En aquesta presentació que ús he adjuntat en aquesta entrada, és una recollida de les normes de la UNESCO i de la ISTE, respecte les competències digitals especifiques del mestre en relació a la tecnologia. 

Opinió:

Per concloure l'entrada, M'agradaria remarcar, que un mestre ha de ser conscient que el temps avançar, i que cada vegada més, els alumnes aprenen i tenen més habilitats tecnològiques. Per tant, crec que els mestres han de conèixer bé aquestes tecnologies i buscar la manera de treure profit de cada una d'elles. I fer que les classes siguin dinàmiques i interessants, però amb les tecnologies adequades. 

És a dir, un mestre ha de ser conscient de les tecnologies que hi ha, per tal de poder ensenyar correctament. 


Si voleu més informació ús deixo recursos:
dimarts, 20 de desembre de 2011

Metàfores

Hi ha diversos autors que han fet propostes de categorització de l'ús de l'ordinador en els entorns educatius. Entre aquests autors, podríem citar a Charles Crook. Aquest, planteja quatre models d'ús i els formula en forma de metàfores. A través d'aquestes metàfores, s'explica com la tecnologia ens pot ensenyar o com ens pot ajudar a aprendre en funció del paper que ha de jugar l'ordinador. Aquest models serien:
Tot seguit, relacionaré un programa dels que he parlat en aquest bloc amb dues metàfores , perquè pugueu veure, en que és basen aquests models. Tot i això, ús he afegit el blink de cada una perquè pugueu estar més documentats e informats. 


He escollit la metàfora de la caixa d'eines, m'ha semblat molt interessant considera l'ordinador com a eina de treball. Aquesta metàfora, significa que l'ordinador ens proporciona molts instruments per tirar endavant una feina, però, és molt més senzill i més ràpid fer-ho a ordinador que a mà. Perquè quan treballem a mà, necessitem a l'abast moltes eines. En canvi amb l'ordinador ho tens tot a l'abast amb un simple botó. 
Word, per exemple, seria un dels programes que compleix aquesta relació. Amb aquest programa, no estem substituint el llapis o els pinzell, però els editors gràfics poden oferir noves possibilitats expressives, i fomentar una actitud de revisió i correccions actives. També trobaríem el Scratch com a caixa d'eines, perquè, en tot moment ens deixa modificar els dibuixos, ens permet classificar i crear noves coses des d'un mateix programa.


El scratch, també el podem relacionar amb la metàfora de construcció. Ja que l'objectiu, d'aquest programa és construir històries, jocs educatius, i jocs entre d'altres. I com molt bé, indica la comparació: l'ordinador com a alumne. L'ordinador, serveix per indicar tot allò que l'usuari vol construir, crear, modificar, etc. 


Opinió:


Totes les comparacions són importants, i sempre portaran un creixement en aquest aspecte. Sempre i quan, és faci un bon ús de les tecnologies. diumenge, 18 de desembre de 2011

Educat 2.0

L'educat 2.0, és el programa que agrupa les actuacions per promoure l'ús dels instruments digitals en els processos d'ensenyament i d'aprenentatge. A més a més, compatibilitza els llibres de text amb els recursos digitals. Preveu que els centres decideixin l'ús més afectiu de les tecnologies digitals en el marc del seu projecte educatiu.


Principalment, jo també faig servir programes que estarien dins d'activitats de l'educat 2.0, aquest semestre, he utilitzat programes com el Google Reader on aquest, és un instrument que dóna molts aprenentatges gràcies al recull d'informació seleccionada pel propi usuari. 


A més a més, hi ha molts llocs web amb eines 2.0 aplicades en l'àmbit educatiu. Les principals són:

 • Swiff Point Player: per inserir un botó en PP per inserir flash.
 • Flash Catcher: per capturar flaixos.
 • ATubeCatcher: captura els vídeos de YouTube també permet la seva modificació. 
Hi ha molt més llocs webs que porten a terme l'educat 2.0.


Aquí ús deixo un article que parla de la incorporació de l'educat 2.0 a les aules. 


Opinió:


Penso, que tota persona que tingui a les seves mans l'educació d'alguna persona, ha de ser conscient de totes les activitats que presenten l'educat 2.0. Per tant hauria de conèixer totes les eines i activitats que és proposen.
Com heu vist anteriorment en les meves entrades, jo tinc un pearltrees i una de les branques del meu arbre, és l'educat 2.0 ús deixo aquí perquè tinc pàgines molt interessant, i penso que també ús podran interessar a vosaltres. 


divendres, 16 de desembre de 2011

Google Site

Site, és una aplicació gratuïta de Google. Que permet crear un lloc web d'una forma senzilla, seria com editar un document. Un dels avantatges, és que els usuaris poden reunir en un sol lloc i d'una manera ràpida, informació variada com ara vídeos, calendaris, prestacions, arxius, entre d'altres. A més, permet compartir la informació amb facilitat, veure-la i editar-la per un grup de col·laboradors o amb tota la seva organització.

Característiques principals: 

 • Fàcil creació de pàgines.
 • No requereix codificació HTML.
 • Plantilles de disseny disponibles.
 • Fàcil maneig de fitxers.
 • Fàcil creació de contingut multimèdia.
 • Creació de pàgines d'empleats, projectes, etc. 

Com crear una Site? 

És tan senzill, com crear un Google Docs. Et trobaràs en las mateixes situacions, només emprant la paraula "crear", ja s'obrirà un formulari on hauràs d'escollir la plantilla, indicar quin títol vols per la teva pàgina web, etc. 

Un cop omplert el primer formulari, ja tindràs la web. Però, cada vegada que vols crear una nova pàgina, hauràs de seguir els passos i a partir d'allà aniràs formant poc a poc la teva pàgina.

Aquí ús ensenyo un exemple fet pel meu grup de treball del Bon comunicador

Opinió:

Crear una pàgina web, pot ser molt interessant i divertit. Crec que tenir una site, pot ser una manera de no deixar mai les noves tecnologies. Parlant en l'àmbit educatiu, crec que és important, ja que els nens poden fer projectes i presentacions de l'escola de forma original, és a dir, normalment a les escoles només és fan presentacions amb el Power Point, però crec, que si coneixen eines com aquestes, les seves maneres de treballar serien originals i anirien entrant i descobrint el món de la tecnologia. 

dijous, 15 de desembre de 2011

Publicació digital

A processos educatius II, ens han fet ajuntar-nos amb grups i fer un treball titulat "És un bon comunicador?".

El treball, tracta sobre un seguiment a una persona. És un treball, el qual ens el van explicar un mes abans de fer les presentacions. Aquest treball, com he dit abans consistia en fer un seguiment, aquest, s'havia de fer alguna persona que el grup consideres que fos un "Bon comunicador". En aquest treball, el que demanaven era aplicar recursos multimèdies, i a més a més, buscar la persona indicada per poder argumentar bé, el perquè el consideràvem un bon comunicador. 

Ara que ja sabeu més o menys de que tractava el treball, ús vull dir que el meu grup i jo, vàrem estar seguint durant un mes el senyor Ferran Monegal. El treball va ser molt complicat ja que primerament el grup no coneixia aquest personatge, bé tan sols el coneixia un membre del grup. A partir d'escollir Ferran Monegal, ens vàrem posar en marxa per valorar si era un bon comunicador. Nosaltres, el vàrem considerar què és un bon comunicador, perquè compleix aquests objectius.


1. Informa.
2. Entretén.
3. Convenç.
4. Motiva.
5. És creatiu.
6. És organitzat.
7. Carismàtic.
8. Natural.
9. Tranquil.
10. Directe.


Aquí ús deixo tots els estris que hem anat utilitzant per seguir-lo, a més a més, ús deixo tot el que hem anat creant per fer la nostra presentació. Finalment, dir-vos que d'aquesta manera també el podreu seguir vosaltres. BLOC I WEB

Opinió:

Per concloure l'entrada, afegiré el que m'ha semblat a mi Ferran Monegal. Personalment, el considero un bon comunicador. I com he dit, ha complert tots els objectius proposats per la teoria "de que és ser un bon comunicador". Finalment, aquest treball. Ha sigut una de les manares per aplicar molts recursos multimèdia, a més a més, és una manera per preparar una exposició oral sobre un tema que hem estat treballant al llarg d'un mes. Per acabar, cal dir que en aquesta exposició amb el meu grup vàrem aplicar grans consells que ens van donar el llibre com parlar bé en públic. 

Poemes

A la classe de COED, vàrem estar recitant poemes durant tres dies del mes de desembre. Van ser unes classes molt maques, ja que tothom recitava un poema davant de tota la classe. Ús informo, que aquesta classe és presta molta atenció, degut a que hi ha un company recitant i per mostrar-li que el respectem hi havia un silenci absolut. I la recomano com una activitat pels mestres o pels futurs mestres.

El dia 7 de desembre, em va tocar a mi recitar el meu poema. El títol del meu poema era:
La Zebra de Josep Carner i Puig-Oriol. 


Aquell dia, estava un xic nerviosa ja que em tocava recitar-lo davant de tots sense tenir-lo al davant. Un cop ja estava davant de tots, les coses canviaven, els nervis s'anaven anant a mesura que parlava i el meu cos cada vegada estava menys rígid. 

Aquí us escric el poema de Josep Carner. 
La zebra

La zebra és un cavallet,
i gairebé una joguina,
retallada, amb una mirada gentil
i amb una cua molt fina.
Munta a algun relleix, i fa,
de retorn, a ses germanes:
-Quin esclat de sol ardent
en les selves africanes!
I quan elles van minvant
(o preses o bé ferides)
Gemeguen: -Tanta dissort
ens ve de ser tan lluïdes.
- Teniu raó; tanmateix
( sosté la més falaguera)
Trobo que és sort encisera,
mentre ens quedi un poc de bleix,
veure’ns en llac o ribera,
fins si la fosca ja creix,
fins si la mort ens espera.


Opinió: 

Per concloure l'entrada al bloc, afegiré la meva reflexió respecte aquesta activitat i respecte la meva recitació.  Primerament, com ja he dit anteriorment, penso que aquesta activitat és molt bona per dur-la a terme dins les aules. Crec que amb una activitat com aquesta, es poden extreure moltes coses i que molts alumnes traurien coses profitoses d'aquells poc minuts que estan recitant-lo. 


Seguidament, m'agradaria explicar-vos les coses que he pogut extreure jo personalment, després d'haver fet la meva recitació. Una cosa que he aprés de la recitació, és a posar en pràctica els consells que et donaven els autors Joana Rubio i Francesc Puigpelat, en el llibre "Com parlar bé en públic". 

Consells que poc a poc he anat introduint en la meva manera d'expressar-me,i que m'han sigut exemples. Citen en el llibre "Una bona manera de controlar els nervis és desdramatitzar el discurs, treure-li importància". (pàgina. 18). Com l'he utilitzat jo, bé molt senzill en cap moment vaig pensar que la meva recitació comptava per nota, a més a més, em deia a mi mateixa tranquil·la si no és res, amb un moment és passarà i ningú t'escoltarà. Encara que alhora de la veritat no era així, però, poc a poc amb aquest consells i amb els meus pensaments vaig anar desdramatitzant la situació  i els nervis van anar desapareixent. I molts més consells referents a les mirades, a la posició corporal del cos, entre d'altres. 

Finalment, us aconsello que si per vocació sou persones que al parlar davant d'un gran grup us poseu nerviosos i necessiteu consells, recomano que llegiu el llibre "Com parlar bé en públic" de Joana Rubio i Francesc Puigpelat. 

Pearltrees


Pearltrees, és un servei online gratuït. Aquest servei, permet una organització a tothom i alhora compartir el que volen per internet. Ho fan, seguint la lògica de col·locar els millors continguts a la web. Aquesta comunitat motor de cerca, esta basat en la idea en que la proliferació de diversos tipus de continguts quedin ordenats al núvol. Continguts, com per exemple: blocs, vídeos, publicitat, els tweets, etc. 


Aquesta comunitat, s'inicia amb el registre de l'usuari al món de les perles. Tot seguit, li apareixerà una sola perla en la qual l'usuari partirà d'allà per crear el seu propi arbre, segons les seves necessitats i segons l'ordre que li vulgui dóna. 

Per ampliar el teu mapa, pots fer-ho a través d'una extensió del Google Chrome. El qual, et permetrà que des de qualsevol pàgina web la puguis afegir dins del teu Pearltrees.


Característiques principals:


 1. Organitzar els seus marcadors en forma de mapes temàtics. 
 2. Connectar amb altres targetes (usuaris) i incloure-les  en el seu propi mapa.
 3. Descobrir un domini en particular, on els contactes puguin intercanviar la targeta.  

En concret, cada pàgina web es correspon amb una perla, és possible moure i classificar en carpetes batejat com "arbre de perles" (Pearltrees). A més a més, és possible canviar el nom d'aquests arbres i afegir comentaris.

Pearltrees videos in olga (olguitta)Aquesta imatge de l'esquerra correspon a la meva targeta. Aquí podeu veure un exemple del meu Pearltrees: 

Opinió:

És una eina molt interessant, ja que permet organitzar una web. A més a més, opino, que   potser una eina d'estudi molt profitosa pels alumnes, si la saben utilitzar correctament. Crec, que si els alumnes tenen consciencia del Pearltrees, podran consultar totes les pàgines que vulguin i crear un mapa accessible per ells, que els permetrà trobar qualsevol recurs que anteriorment els va servir i els poden tornar a re-utilitzar. 

dimarts, 22 de novembre de 2011

Identitat i territori

Avui dia 22 de Novembre, a COED, hem fet les presentacions orals. Les presentacions havien d'anar vinculades amb una identitat i un territori.

Personalment, era el primer cop que feia una exposició oral davant de tantes persones. La Cristina i jo, estàvem completament nervioses. El tema que hem presentat ha sigut sobre "EL MÓN DEL LLAPIS", entre les dues ens hem anat relaxant amb les mirades i amb les mirades de la gent. Crec que ens ha sortit força bé, ja que durant la nostra exposició hem intentant captar l'atenció dels receptors. Al finalitzar, he preguntat alguns companys i   m'han dit que era un tema completament original, per tant la Cristina i jo hem realitzat un dels objectius de la nostra exposició.

Al llarg de la sessió de COED i GITIC, hi han hagut moltes presentacions. Unes molt originals com les noies que han exposat "EL JOC DEL GO", en canvi les altres potser han estat temes poc originals, però si més no, sempre agrada escoltar-les i saber-ne més. Com per exemple, el territori dels "MISSATGES SUBLIMINARS", entre d'altres.

En tot moment, els receptor no només escoltaven, sinó que, la seva feina durant les dues hores era anant prenent nota i fent una valoració de les exposicions.Aquí ús deixo un prezi de la presentació de la Cristina Serrano i la meva, per si voleu fer-li un cop d'ull.
Opinió: 

Per concloure, vull remarcar el que he aprés durant aquestes presentacions. Una de les coses que més he après i m'ha interessat, ha sigut l'exposició del GO. També, he après a millorar alguns aspectes sobre "Com parlar en públic", ja que les exposicions que havia fet fins ara, eren davant de poca gent i no tenien gaire importància.

diumenge, 20 de novembre de 2011

Taxonomía digital de Bloom

La Taxonomia de Bloom, és una teoria universal basada en una classificació dels diferents objectius i habilitats, que els educadors poden proposar als seus estudiants. El fet que aquesta taxonomia sigui jeràrquica, vol dir que l'aprenentatge a nivells superiors depèn de l'adquisició del coneixement i habilitats de certs nivells inferiors. Suposa un llistat de capacitats que s'han de tenir en compte en l'educació. 

La taxonomia, es va convertir en una eina clau per estructurar i comprendre el procés d'aprenentatge. Segons Benjamin Bloom, el creador, aquest procés encaixava en uns dominis psicològics. 

Estem parlant, dels dominis Cognitius. Aleshores va crear les habilitats de pensament d'ordre inferior:


 • Recordar: reconèixer, llistar, descriure, identificar, recuperar, anomenar, localitzar i trobar. Relacionat amb les meves assignatures, aquesta branca de la taxonomia la relacionaria amb el Mister Wong. Degut a que aquest programa, té com a objectiu emmagatzema les pàgines que jo l'indico. 
 • Entendre: interpretar, resumir, inferir, parafrasejar, classificar, comparar, explicar i exemplificar. Aquí, podria relacionar-ho amb el Twitter, perquè en aquesta xarxa social, alhora que algú vol publicar alguna cosa a d'exemplificar, resumir i interpretar. A causa que per fer un tuït, s'ha de reduir el nombre de paraules a uns 140 caràcters
 • Aplicar: implementar, desenvolupar, utilitzar i executar. Aquesta branca, la relaciono amb el programa, JClic, perquè utilitzant aquest programa estem executant eines. Podem operar amb les diferents activitat i fins i tot juguem. 
 • Analitzar: organitzar, des-construir, atribuir, trobar, estructurar i integrar. El programa que podria formar part d'aquesta branca, seria més aviat l'edició multimèdia. Ja sigui el Movie Maker o el Audacity, degut a que, amb els dos pots analitzar en concret el treball, el pots estructurar a la teva manera, pots atribuir més d'una imatge o cançó, etc.    
 • Avaluar: revisar, formular hipòtesis, criticar, experimentar, jutjar, detectar i provar. Aquests conceptes, els uneixo amb la construcció d'un Bloc. Més concretament, ho relaciono, perquè el bloc ens permet avaluar mitjançant els comentaris, ens permet experimentar a través de les diferents publicacions, a més a més, ens permet formular hipòtesis i donar-lis una explicació (quan creem una entrada), entre d'altres verbs d'aquesta branca que tenen relació amb el bloc. 
 • Crear: dissenyar, construir, planificar, produir, idear i elaborar. Per continuar relacionant-ho amb l'assignatura, aquesta branca la veig unida amb el programa Scratch. He fet aquesta comparativa perquè aquest programa, té com objectiu principal la creació, per tant esta totalment unit amb aquests verbs que formen una branca de la taxonomia. 


Imatge de l'esquema de tots aquest termes que ús acabo de parlar. 


Opinió:

Realment, fer aquesta entrada, ha tingut la seva dificultat. Degut a que buscar exemples porta la seva complicació. Però, molts dels exemples que he posat, poden anar amb altres verbs, això si, l'explicació que tindrien seria diferent. 
Finalment, m'agradaria dir, que tot mestra a de saber adequar-se a les noves tecnologies i han de buscar la manera més dinàmica i senzilla perquè els seus alumnes coneguin les tecnologies a través de la taxonomia. 

Aquí teniu un enllaç que parla més de la Taxonomia de Bloom, le vist molt interessant. Recomano, que li feu una ullada. 

divendres, 18 de novembre de 2011

Com parlar bé en públic

Tothom quan té una exposició és pregunta: Com és fa per parlar bé en públic?


A l'assignatura de COED, vàrem tractar aquesta pregunta i vàrem trobar una solució. La solució era llegir, la professora ens va fer llegir el llibre de Joana Rubio i de Francesc Puigpelat, on el títol és "Com parlar bé en públic". A partir de la lectura, ens va demanar una síntesis d'aquelles coses que ens servirien en un futur.
Aquest llibre, et dona consells, et busca solucions aquells punts més febles que tens alhora de parlar en públic, et recomana gestos, t'indica tècniques de millorar, entre d'altres aspectes important per parlar bé en públic.


Punts importants que tracta el llibre en general, cada un d'ells els desenvolupa en els seus aspectes.


1. La importància de la comunicació oral.
2. Com parlar bé en públic.
3. El llenguatge oral.
4. El llenguatge corporal.
5. Tipus de mitjans audiovisuals.
6. Com preparar el guió
7. La introducció i la conclusió del discurs.
8. El desenvolupament de la presentació oral.
9. Vuit exemples d'altres situacions comunicatives.Aquí ús deixo una imatge, de com nosaltres vàrem posar en comú la síntesis d'aquest llibre, ja que primerament ens vàrem ajuntar per grups per comparar els apunts del llibre. I finalment, vàrem anar citant els punts més rellevants a través d'un voluntari de cada grup.  


Opinió:

Seguidament en aquest apartat de la meva opinió, m'agradaria més afegir-vos la meva opinió del llibre, m'agradaria dir-vos el que he aprés jo després de llegir aquest llibre.  

Amb aquest llibre, he aprés molts trucs i he anotat els consells que no sabia. Com per exemple:
com poder controlar els nervis, com poder fer bones introduccions i conclusions en un discurs, he aprés tècniques que no sabia i moltes més. 
Personalment, aquest llibre m'ha fet reflexionar molt en la manera com jo exposava o feia una presentació, i m'ha fet adonar-me'n, de les millores que he de fer per ser una gran comunicadora.
Finalment, aquest llibre, crec que no serà un llibre que se'm quedarà al prestatge, sinó, serà un llibre que aniré llegint, per adonar-me’n del que faig bé o malament i per aconseguir aquells consells que ja se'm queden oblidats.

Recomano aquest llibre no només a les persones que estan fent alguna carrera que els caldrà estar constantment rodejat de conferències o presentacions. Recomano aquest llibre per a tothom, crec que és un llibre que ajudarà a tots a millorar aspectes que desconeixen.

dimarts, 15 de novembre de 2011

JClic


El JClic, és un programa programat en Java. Aquest programa permet, crear i executar activitats educatives, a més a més, permet crear paquets que relacionen les activitats. Per tal de tenir-les ordenades. 


Aquest programa, és completament un espai en el núvol educatiu. Moltes escoles, utilitzen aquest programes per fer classes més dinàmiques. La gran avantatge, és que els nens aprenen jugant i potser molts d'ells no ho saben i ho fan inconscientment, això afavoreix molts aspectes. Penso, que d'aquesta manera els nens és culturitzen. 

El JClic, crear una diferència amb els altres jocs educatius. Aquesta diferència, és basa alhora de la correcció de les activitats, aquest no et diu quants erros has fet, si més no t'indica quants intents o encerts has fet. D'aquesta manera, penso que és una molt bona manera per motivar els alumnes. I realment, penso que d'aquesta manera s'educa molt millor que dient als alumnes els errors que fan. Crec, que és així perquè el nen per arribar a la resposta a tingut que pensar i agafar consciencia d'on era l'error. 

Opinió:

Aquest programa, encara s'està utilitzant avui en dia a les escoles. He de dir que jo aquest programa, ja l'utilitzava i tinc grans records. Tinc pocs records, perquè potser a la meva escola l'utilitzàvem poc, però tot i així el feien servir. 
Per acabar una mica l'entrada, m'agradaria que quedes reflectit una mica la meva reflexió sobre aquest programa. Aquests crec que és una de les maneres més senzilles de motivar a un nen en el món de l'aprenentatge i penso que si ens estanquem davant dels llibres, estarem desaprofitant milions d'oportunitats de crear una educació com cal. Aquest programa, el recomano per tirar assignatures, tirar endavant programes i projectes escolars. 

dijous, 10 de novembre de 2011

Scratch


Scratch, s'utilitza a diferents parts del món i sobretot s'utilitzen en diversos ambients per exemple: escoles, museus, centres comunitaris i llars. 


Entrant en el programa, trobem el disseny del llenguatge, on la principal prioritat, és fer que aquest i l'entorn de desenvolupament sigui fàcil d'aprendre pels nens, així encara que no tinguin experiència prèvia amb el programa el puguin entendre i utilitzar-lo. També, afegirem que hi ha un important contrast entre les funcions multimèdia, en l'estil de programació multi-fil i la força limitació del llenguatge de programació en aquest programa. La interfície d'aquest programa, divideix la pantalla en diversos panells: a la dreta hi ha la paleta de blocs i a l'esquerra de l'escenari trobem la llista de sprites. (Com podem observar-lo a la imatge).


A la paleta de blocs, hi ha fragments de codi (anomenats "blocs") que poden ser portats a l'àrea de scripts per fer programes. Cal dir, que al ser massa gran la paleta de blocs, ho organitzem en 8 grups de blocs: el moviment, mirades, sons, ploma, control, detecció, operadors i variables. 


Aquí ús deixo un exemple que vam fer a classe:

La historieta dels animals

Opinió:

Penso, que és una motivació pels nens utilitzar programes on ells són els creadors de les seves històries. A més a més, encara que no els facin crear, també estaran motivats perquè aprendran a través del joc i la dinàmica de la classe serà totalment diferent. 

diumenge, 30 d’octubre de 2011

Habilitats lingüístiques

Les quatre habilitats lingüístiques que ha d'assolir qualsevol persona, són: Escoltar, Llegir, Escriure i Parlar
Moltes persones, no les tenen assolides i és quan sorgeixen les incorreccions alhora de comunicar-se. Com a futura mestra, m'agradaria dedicar una entrada del meu bloc a concretar les habilitats.

Escoltar: 

Significa comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció, de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment. 


Característiques del receptor:

1. Tenir un paper actiu i participatiu.
2. Respectar l'emissor i les seves idees.
3. Ser objectiu.
4.Descobrir els objectius o propòsits de l'orador.
5.Saber trobar les idees claus dels missatges.
6.Saber reaccionar davant del missatge i parlar si és el cas, quan acaba l'orador.


Llegir: (llegir = comprendre)

És el procés a través el qual es compren el text. 

Implicacions:

1. Llegir, és un procés actiu perquè qui llegeix construeix el  significat del text.
2. Llegir, és aconseguir un objectiu.
3. Llegir, és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text.
4. Llegir, és implicar-se en un procés de predicció i inferència contínua. 


Escriure:

És el procés, mitjançant el qual, ens produeix un text escrit significatiu. Escriure, va molt més enllà que posar unes lletres en un paper en blanc. 

Implicacions:

1. Implica tenir en compte la producció d'un text. 
2. Tenir en compte els aspectes formals.
3. Tenir en compte els aspectes lingüístics.
4. Tenir en compte els aspectes discursius.
Parlar:

Significa,expressar el nostre pensament a través del llenguatge.

S'ha de tenir en compte:

1. La coherència.
2. La claredat.
3. La correcció.
4. L'adequació a la situació comunicativa.
Opinió:

Cal tenir en compte, aquest aspectes per poder-se comunicar amb perfecció. Penso, que és molt important que des de ben petits, estiguin molt ben preparats i sapiguem clarament les diferències, per així evitar les incorreccions que trobem avui en dia en moltes de les conferències o en molts comunicadors. 

dijous, 27 d’octubre de 2011

Cmap tools

Cmap tools: és un programa que serveix per fer mapes conceptuals, per mitjà d'unes aplicacions escrites en Java. Fou desenvolupat pel professor Alberto Cañas i l'equip IHMC. 


Aquest programa, el que permet, treballar tant a nivell individual com amb internet. També permet convidar col·laboradors, afegir comentaris i enviar els mapes per correu. Possibilita, la navegació pels mapes realitzats. Una dels avantatges que té aquest programa, és que la seva interfície és senzilla i fàcil d'utilitzar.


A més a més, el Cmap Tools, ens ofereix moltes plantilles, lletres i forces objectes. Objectes, com ara figures geomètriques, una varietat de fletxes, estrelles i moltes més. Tot i això, també ens permet pujar imatges des del nostre ordinador. I fins i tot, destacaria un gran avantatge que seria poder fer més d'un mapa conceptual a la vegada, ja que és col·loquen diverses pestanyes alhora. 


Un cop descarregat, és molt senzill utilitzar-lo. Però, per si algú té problemes m'agradaria ajudar-lo. He trobat aquest vídeo que pot servir com ajuda a qualsevol persona. 

Opinió: 

Per mi, aquest programa, a sigut un gran descobriment. Aquest programa, m'ha ajudat a treure'm molts mals de caps, ja que jo normalment feia els mapes amb el Word i sempre tenia problemes alhora de quadrar i alinear les fletxes. Finalment, després de la classe de GITIC he estalviat temps i tan sols amb un dia aprens com funciona, i ja tens un programa més per treballar. 

Recomano, que estaria bé, que des de ben petits a les escoles s'ensenyés, ja que així evitarien que els nens perdessin el temps alineant línies. A més a més, els nens estaran satisfets de tenir un programa que els ajudarà a tenir una presentació ordenada i neta. 

Per acabar, m'agradaria ensenyar-vos dos mapes conceptuals que he creat jo mateixa. Un d'ells, és un mapa conceptual sobre l'assignatura que estic impartint a la universitat, més exactament, a l'assignatura de GITIC. I l'altre, m'he entretingut a crear un petit mapa conceptual sobre aquesta entrada, és a dir, sobre el Cmap Tools.dimecres, 26 d’octubre de 2011

Edició multimèdia

En aquesta entrada, ús parlaré de 2 programes. Aquests programes, tenen una cosa en comú. Tots ells, són recursos multimèdies que ens permeten crear vídeos, modificar cançons, i penjar-les. 


Primerament, ús presento l'Audacity, és un programa lliure i de codi obert per gravar i editar els sons. Esta disponible per Mac OS X, Microsoft Windows i altres sistemes operatius. 
L'audacity, és presenta així un cop descarregat:


Aquest programa, treballa amb diverses "pistes". Aquesta varietat ens permet fer una mesclar de sons i d'imatges. Per fer aquesta varietat, no només necessites la pista, sinó que has de tenir present el botó "editar". Que et permetrà, eliminar, enganxar i copiar sons d'una pista a l'altre. Finalment, per acabar la teva obra d'art, tens que tenir present els "efectes" que et permetran l'amplificació de sons, canviar el ritme, entre d'altres. 
Un cop as aconseguit el projecte, és tindrà que desar i tindràs l'oportunitat de desar-ho en format mp-3.

Tot seguit, ús presento el programa que en la majoria de casos no cal descarregar-lo, degut a que molts ordinadors ja el proporcionen. Aquest programa, és el Windows Live Movie Maker. Amb aquest programa, pots transformar les teves fotografies i vídeos ràpidament a pel·lícules de manera professional. Amb aquest programa, pots afegir efectes especials, transicions, sons i descripcions per poder explicar les teves històries. 
Una gran avantatge, és que aquest programa el pots compartir amb qui vulguis. Degut a que alhora de desar el treball, pots configurar-lo perquè és desi en format DVD, en un dispositiu mòbil, internet o molts més. 

Finalment, aquest dos programes tenen una avantatge que potser no a quedat molt clara. Aquesta és, que tots els treballs que vulgueu, és poden fer públics al núvol. Per fer-lo públic, primerament has de tenir un compte al Google o el YouTube. I a partir d'allà, ja podràs fer-ho públic seguint les indicacions. A més a més, si ets un afortunat que ja coneixes el prezi i t'agrada fer-lo servir també podràs compartir els vídeos que facis a través del compte de prezi o directament des del YouTube. 

Opinió:

Sempre va ver tenir una mica diversió en els ambients de treball. Penso, que a l'utilitzar els recursos multimèdies, s'està potenciant la diversió. Perquè fas que un treball, es converteixi en una cosa entretinguda i pots fer-lo públic a través d'una web que és visitada per milions de persones de tot el món, entre d'altres. 

Aquests programes, penso que són també útils a les escoles, perquè amplien la imaginació dels alumnes alhora de fer presentacions a les aules. A més a més, els mestres, també poden crear les assignatures amb alguns vídeos creats per ells i fer-los educatius en tot moment. Finalment, penso que és poden fer moltes activitats i sobretot portar a terme molts projectes de moltes escoles, utilitzant aquest programes.