diumenge, 30 d’octubre de 2011

Habilitats lingüístiques

Les quatre habilitats lingüístiques que ha d'assolir qualsevol persona, són: Escoltar, Llegir, Escriure i Parlar
Moltes persones, no les tenen assolides i és quan sorgeixen les incorreccions alhora de comunicar-se. Com a futura mestra, m'agradaria dedicar una entrada del meu bloc a concretar les habilitats.

Escoltar: 

Significa comprendre un missatge a partir d'engegar un procés cognitiu de construcció, de significat i d'interpretació d'un missatge o discurs pronunciat oralment. 


Característiques del receptor:

1. Tenir un paper actiu i participatiu.
2. Respectar l'emissor i les seves idees.
3. Ser objectiu.
4.Descobrir els objectius o propòsits de l'orador.
5.Saber trobar les idees claus dels missatges.
6.Saber reaccionar davant del missatge i parlar si és el cas, quan acaba l'orador.


Llegir: (llegir = comprendre)

És el procés a través el qual es compren el text. 

Implicacions:

1. Llegir, és un procés actiu perquè qui llegeix construeix el  significat del text.
2. Llegir, és aconseguir un objectiu.
3. Llegir, és un procés d'interacció entre qui llegeix i el text.
4. Llegir, és implicar-se en un procés de predicció i inferència contínua. 


Escriure:

És el procés, mitjançant el qual, ens produeix un text escrit significatiu. Escriure, va molt més enllà que posar unes lletres en un paper en blanc. 

Implicacions:

1. Implica tenir en compte la producció d'un text. 
2. Tenir en compte els aspectes formals.
3. Tenir en compte els aspectes lingüístics.
4. Tenir en compte els aspectes discursius.
Parlar:

Significa,expressar el nostre pensament a través del llenguatge.

S'ha de tenir en compte:

1. La coherència.
2. La claredat.
3. La correcció.
4. L'adequació a la situació comunicativa.
Opinió:

Cal tenir en compte, aquest aspectes per poder-se comunicar amb perfecció. Penso, que és molt important que des de ben petits, estiguin molt ben preparats i sapiguem clarament les diferències, per així evitar les incorreccions que trobem avui en dia en moltes de les conferències o en molts comunicadors. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada